آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب: ضرب داخلی

خروجی ضرب نقطه ای (داخلی) دو بردار  (a = (a1، a2، …، an و (b = (b1، b2، …، bn توسط رابطه زیر به دست می آید:

a.b = ∑(ai.bi)

ضرب داخلی (نقطه ای) دو بردار a و b با استفاده از تابع dot محاسبه می شود

dot(a, b);

مثال
یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد کنید

v1 = [2 3 4];
v2 = [1 2 3];
dp = dot(v1, v2);
disp('Dot Product:'); disp(dp);

با اجرای برنامه فوق، نتیجه زیر مشاهده می شود

Dot Product:
   ۲۰

 

 

 

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!