انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ دیافراگمی

انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ دیافراگمی

پمپ دیافراگمی، بخش دیافراگم به عنوان بخشی رفت و برگشتی است. رفت و برگشت این دیافراگم باعث ایجاد پمپاژ  در پمپ دیافراگمی می شود. دیافراگم می تواند به وسیله مایع یا هوا فعال شود. به این ترتیب پمپ ها به عنوان پمپ های دیافراگم هیدرولیکی یا دیافراگم هوایی عمل می کنند.

ساختمان پمپ های دیافراگمی diaphragm pump construction

پمپ های دیافراگمی یک دیافراگم رفت و برگشتی در یک محفظه مایع در محل پیستون رفت و برگشتی داخل یک سیلندر برای تولید عمل پمپاژ پمپ جابجایی مثبت رفت و برگشتی دارند. تنظیم دریچه ها و عملکرد آنها همانند پمپ های پیستونی  یا پمپ های پلانگر است. محفظه مایع از بدنه ثابت پمپ تشکیل شده و دیافراگم به یک طرف محفظه نصب شده است. دیافراگم به قسمت محرک که دیافراگم را حرکت می دهد، کوپل شده است.

اصول کار پمپ های دیافراگمی diaphragm pump working principle

با عمل قسمت محدب محرک actuators دیافراگم، مایع مخزن وارد و خارج می شود. هنگامی که محدب دیافراگم، از مخزن خارج می شود حجم مخزن افزایش و فشار داخل آن کاهش پیدا می کند، این عمل دریچه ورودی را باز می کند و مایع داخل محفظه قرار می گیرد. هنگامی که محدب دیافراگم، وارد مخزن می شود حجم مخزن کاهش و فشار داخل آن افزایش پیدا می کند، این عمل دریچه های خروجی را باز می کند و مایع از به بیرون محفظه پمپ می شود. دیافراگم هیچ حرکت اصطکاکی با محفظه ندارد، بنابراین نیازی به لاینر ندارد.

اصول کار پمپ های دیافراگمی diaphragm pump working principle

حرکت دیافراگمی را می توان به وسیله پیستون هیدرولیکی یا فشار هوا دریافت کرد. بر اساس نوع فعال شدن دیافراگم، پمپ های دیافراگم به دو نوع پمپ های دیافراگم هیدرولیکی یا هوایی عمل می کنند.

پمپ های دیافراگمی با عملگر هیدرولیکی Hydraulically Operated Diaphragm Pump

دیافراگم توسط عمل مایع هیدرولیکی حرکت رفت و برگشتی می کند و خود سیال توسط یک پیستون رفت و برگشتی پمپ می شود. بنابراین، یک پمپ پیستونی در حال انجام کار پمپ دیافراگمی دیگر است. دیافراگم یک موتور هیدرولیکی درایوینگ دارد و مایع از یک طرف به طرف دیگر پمپ می شود. پمپ های پیستونی، درایوینگ مایع که دیافراگم را حرکت می دهد  و به نوبه خود مایع را در طرف دیگر پمپ می کند. این ترتیب از هر گونه تماس بین المان های پمپاژ و مایع پمپ شده جلوگیری می کند. این از نشتی جلوگیری می کند و باعث می شود پمپ برای حمل مایعات گران قیمت، مواد منفجره و سمی مناسب باشد.

پمپ های دیافراگمی با عملگر هیدرولیکی Hydraulically Operated Diaphragm Pump

 

پمپ های دیافراگمی با عملگر هوایی Air Operated Diaphragm Pump

پمپ های دیافراگمی با عملگر هوایی دارای دو محفظه می باشند که هر کدام از آنها توسط دیافراگم های انعطاف پذیر تقسیم می شوند. طرف مایع هر دو محفظه دارای دریچه های ورودی و خروجی بدون بازگشت است. مراکز دو دیافراگم با یک میله سفت و محکم متصل شده است. یک تغذیه هوایی تحت فشار وجود دارد که توسط یک سیستم دریچه، کنترل می شود. در یک زمان، به هوا اجازه ورود به یکی از محفظه های هوا و خروج از اتاق دیگر را می دهد. محفظه ای که هوا را دریافت می کند، مایع را از دریچه خروجی خارج می کند و محفظه ی دیگر سیال را از طریق شیر ورودی می گیرد. پس از رسیدن به انتهای زمانه stroke، شیر کنترل هوا جهت جریان هوا در محفظه های هوا را عوض می کند، بنابراین جریان مایع در محفظه های مایع را معکوس می کند. این پیکربندی یک پمپ دو طرفه (double acting pump) ایجاد می کند.

پمپ های دیافراگمی با عملگر هوایی Air Operated Diaphragm Pump

ساخت پمپ های دیافراگمی چنین است که هیچ ارتباط مستقیمی بین منبع توان و مایع برای پمپاژ وجود ندارد. علاوه بر این، هیچ حرکت اصطکاکی بین المان های محفظه پمپاژ وجود ندارد. بنابراین پمپ دیافراگمی نیازی به درز گیری ندارد، حداقل امکان نشت و آلودگی مایع وجود دارد و همچنین گرمای تولید شده ناشی از اصطکاک وجود نخواهد داشت. تمام خصوصیات پمپ های دیافراگمی آنها را مناسب و قابل اعتماد برای پمپاژ مایع خورنده، ساینده، چسبناک، سمی و قابل اشتعال با ضریب اطمینان بالا می کند.

پمپ های سیال

پمپ سیال یا پمپ هیدرولیکی دستگاهی است که انرژی را از قسمتهای متحرک خود به مایع در حال عبور از دستگاه منتقل می کند. انرژی انتقال یافته از  پمپ به مایع به صورت فشار و سرعت مایع ظاهر می شود.

برای کسب اطلاعات بیشترمجموعه مقالات زیر درباره پمپ های مایع یا هیدرولیکی را بخوانید.

 

پست های مشابه

خواص روان کننده برای گیربکس
انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ پیستونی
پمپ جابجایی مثبت رفت و برگشتی

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!