آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب: ماتریس ها و کلیه عملیات روی ماتریس ها

در قسمت قبلی در مورد بردارها  و کلیه عملیات روی بردارها با ذکر مثال های متنوع توضیح داده شد.

در این بخش به توضیح و آموزش کلیه عملیاتی که روی یک ماتریس در نرم افزار متلب انجام می شود، پرداخته خواهد شد.

یک ماتریس یک آرایه دو بعدی از اعداد است.

در MATLAB، شما در هر ردیف به صورت عدد گاما و یا فضای تعریف شده با ماتریس ایجاد می کنید و انتهای هر سطر با سیلکون علامت گذاری می گردد

به عنوان مثال، اجازه دهید ما یک ماتریس ۴ در ۵ را ایجاد کنیم –

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8]

با اجرای رابطه بالا، با نتیجه زیر روبه رو خواهید شد

a =
   ۱   ۲   ۳   ۴   ۵
   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶
   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷
   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸

آموزش برنامه نویسی در متلب: ارجاع عناصر یک ماتریس

برای ارجاع (اشاره) یک عنصر در ردیف n ام و ستون m ام  از ماتریس mx، به صورت زیر نوشته می شود

mx(m, n);

برای مثال، برای اشاره به عنصر در ردیف دوم و ستون پنجم، ماتریس a، همانطور که در بالا ایجاد شده است، عبارت زیر نوشته می شود:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];
a(2,5)

با اجرای رابطه بالا، متلب خروجی زیر را نشان می دهد

ans = 6

برای ارجاع به تمام عناصر ستون n ام،  (A (: , m نوشته می شود.
نحوه ایجاد بردار ستونی v  از عناصر  سطر چهارم از ماتریس a :

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];
v = a(:,4)

نتیجه اجرای دستور بالا:

v =
   ۴
   ۵
   ۶
   ۷

شما همچنین می توانید عناصر را از ستون های m ام تا n ام انتخاب کنید، برای این منظور:

a(:,m:n)

برای مثال: ایجاد یک ماتریس کوچکتر از عناصر ستون دوم و سوم :

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];
a(:, 2:3)

اجرای رابطه بالا در متلب نتیجه زیر را به نمایش خواهد گذاشت

ans =
   ۲   ۳
   ۳   ۴
   ۴   ۵
   ۵   ۶

به همین ترتیب، شما می توانید یک زیر مجموعه را با استفاده از زیرمجموعه یک ماتریس ایجاد کنید

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];
a(:, 2:3)

نتیجه اجرای دستور بالا

ans =
   ۲   ۳
   ۳   ۴
   ۴   ۵
   ۵   ۶

به عنوان مثال، یک ماتریس زیر مجموعه را با استفاده از عناصر  داخلی a بنویسید، برای این منظور:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];
sa = a(2:3,2:4)

خروجی ناشی از اجرای روابط بالا

sa =
   ۳   ۴   ۵
   ۴   ۵   ۶

آموزش برنامه نویسی در متلب: حذف یک سطر یا یک ستون در ماتریس

شما می توانید یک ردیف یا ستون یک ماتریس را با اختصاص یک مجموعه خالی از برش مربع [] به آن ردیف یا ستون حذف کنید. اساسا، [] یک آرایه خالی را نشان می دهد.

به عنوان مثال، سطر چهارم ماتریس a  به صورت زیر حذف می شود:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];
a( 4 , : ) = []

متلب MATLAB دستور بالا را اجرا می کند و نتیجه زیر را برمی گرداند

a =
   ۱   ۲   ۳   ۴   ۵
   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶
   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷

بعد، حذف ستون پنجم ماتریس a:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];
a(: , 5)=[]

متلب MATLAB دستور بالا را اجرا می کند و نتیجه زیر را برمی گرداند

a =
   ۱   ۲   ۳   ۴
   ۲   ۳   ۴   ۵
   ۳   ۴   ۵   ۶
   ۴   ۵   ۶   ۷

مثال
ماتریس ۳ در ۳ ایجاد کنید، سپس سطر دوم و سوم از این ماتریس را دو بار برای ایجاد یک ماتریس ۴ در ۳ کپی کنید

یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد کنید:

a = [ 1 2 3 ; 4 5 6; 7 8 9];
new_mat = a([2,3,2,3],:)

پس از اجرای دستور بالا، نتیجه زیر به نمایش در خواهد آمد

new_mat =
   ۴   ۵   ۶
   ۷   ۸   ۹
   ۴   ۵   ۶
   ۷   ۸   ۹

آموزش برنامه نویسی در متلب: عملیات روی ماتریس ها

عملیات های مختلف اعم از عملیات های پایه ای و هم چنین متداول به تفکیک توضیح داده خواهد شد (با کلیک روی هر قسمت، به آموزش مربوطه دسترسی پیدا خواهید کرد)

۱- آموزش برنامه نویسی در متلب: جمع و تفریق ماتریس ها

۲- آموزش برنامه نویسی در متلب: ضرب و تقسیم ماتریس ها در متلب

۳- آموزش برنامه نویسی در متلب: عملیات اسکالر روی ماتریس ها در متلب

۴- آموزش برنامه نویسی در متلب: محاسبه ترانهاده، دترمینان و معکوس ماتریس ها در متلب

 

 

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!