طبقه بندی و انواع پمپ های مایع یا هیدرولیکی

مفاهیم پایه ای، ساختمان و اصول کار پمپ های هیدرولیکی

پمپ سیال یا هیدرولیکی دستگاهی است که از انرژی را از  قطعات متحرک خود به مایع در حال عبور از پمپ انتقال می دهد. انرژی انتقال یافته از پمپ به مایع به صورت فشار و سرعت مایع ظاهر می شود. با خواندن این مقاله اطلاعاتی در مورد پمپ های هیدرولیکی به دست خواهید آورد.

اصول پایه ای پمپ

یک پمپ به طور کلی یک ماشین است که به هر سیالی که از آن عبور می کند، انرژی می دهد.  این می تواند هر نوع سیال، گرما و حتی الکترون باشد. دستگاه های پمپاژ گرما به عنوان پمپ های حرارتی نامیده می شوند و باتری های الکتریکی می توانند الکترون ها را پمپ کنند. تمایل خود به خودی هر چیزی جریان از پتانسیل بیش تر به پتانسیل کم تر است و این گرایش طبیعی در بسیاری از کابردها به کار گرفته می شود. اما نحوه کار پمپ ها دقیقا برعکس است؛ حرکت از پتانسیل پایین به پتانسیل بالا.  برای این منظور پمپ ها از انرژی استفاده می کنند با عملکردشان ، انرژی به ماده ای در حال جریان از طریق پمپ، انتقال می یابد. پمپ های مایع یا پمپ های هیدرولیکی، مایعات را حرکت می دهند و آنها را از یک موقعیت به سمت دیگر منتقل می کنند و البته به آن ها انرژی می دهد. در مایعات این انرژی به صورت فشار و سرعت آن ظاهر می شود. به طور مشابه، پمپ های حرارتی، حرارت را از درجه حرارت پایین به درجه حرارت بالا در برابر گرایش طبیعی خود به جریان از دمای بالا به دمای پایین حرارتی، حرکت می دهند.  باتری الکتریکی نیز یک نوع پمپ است. این پمپ ها الکترونها را در یک مدار از پتانسیل الکتریکی پایین به پتانسیل الکتریکی بالا که در برابر تمایل خود به خودی الکترونها، حرکت از پتانسیل الکتریکی بالا به پتانسیل الکتریکی پایین است، پمپ می کند. از این رو، یک باتری الکتریکی می تواند به عنوان یک پمپ الکترونی نامیده شود.

مفاهیم پایه ای، ساخت و اصول کار پمپ های هیدرولیکی

ساختمان پمپ هیدرولیکی

اساسا یک پمپ سیال یا پمپ هیدرولیکی یک دستگاه دارای اجزای مکانیکی متحرک است که از یک منبع انرژی، عموما الکتریکی استفاده می کند و  آن را در فرم انرژی مکانیکی توسط موتور الکتریکی تامین می شود.

به طور کلی پمپ ها دارای قطعات چرخشی هستند که به وسیله موتورهای الکتریکی اجرا می شوند. اجزای چرخشی پمپ ها می توانند برخی از اجزای تعیین کننده حجم باشند، می تواند یک پوشش محصور شده حجمی باشد که سیال گرفته و جابجا شود. انواع دیگر قطعات چرخشی می توانند تیغه های نصب شده روی دیسک ها یا شفت ها باشند که با قدرت دریورنگ چرخانده می شوند و با افزایش سرعت مایع را حرکت می دهد.

اصول پایه ای کار پمپ

به عبارت ساده ما پمپ را یک جعبه سیاه به منظور درک کارکردشان در نظر می گیریم. سیال وارد یک پمپ در سرعت و فشار خاصی می شود، که ممکن است حتی صفر باشد و آن را با افزایش انرژی افزایش می دهد، یعنی سرعت و فشار. برای این یک پمپ مقدار مشخصی از انرژی را از هر منبع خارجی مصرف می کند. حال، چه چیزی در داخل آن جعبه سیاه در حال رخ دادن است؟ در داخل اجزای چرخشی وجود دارد که مایع را با محدود کردن آن در حجم مشخص و سپس جابجایی آن یا انتقال انرژی به مایع توسط فعالیت دینامیکی قطعات متحرک و افزایش سرعت و فشار مایع، حرکت می دهد.

مفاهیم پایه ای، ساخت و اصول کار پمپ های هیدرولیکی

پمپ های سیال

پمپ سیال یا پمپ هیدرولیکی دستگاهی است که انرژی را از قسمتهای متحرک خود به مایع در حال عبور از دستگاه منتقل می کند. انرژی انتقال یافته از  پمپ به مایع به صورت فشار و سرعت مایع ظاهر می شود.

برای کسب اطلاعات بیشترمجموعه مقالات زیر درباره پمپ های مایع یا هیدرولیکی را بخوانید.

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
اجزاء و اصول کار هیتر(گرم کننده) های آب الکتریکی
خواص روان کننده برای گیربکس

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!