دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

وارد کردن داده (Data) در متلب

وارد کردن داده ها در متلب ( MATLAB ) به معنی بارگیری داده ها از یک فایل خارجی است. فانکشن بارگیری داده  بارگذاری  داده های فایل های مختلف از فرمت های مختلف را اجازه می دهد. و به صورت پنج فرم مختلف می باشد:

شماره فانکشن و توصیف
۱

(A = importdata(filename

داده ها را به آرایه A از فایل مشخص شده توسط filename بارگیری می کند.

۲

 (‘A = importdata(‘-pastespecial

داده ها را از کلیپ بورد سیستم و نه از یک فایل بارگیری می کند.

۳

(A = importdata(___, delimiterIn

delimiterIn به عنوان جداساز ستونی در فایل ASCII، نام فایل و یا اطلاعات کلیپ بورد تفسیر  می شود. شما می توانید از delimiterIn با هر یک از آرگومان های ورودی در دستورات بالا استفاده کنید.

۴ (A = importdata(___, delimiterIn, headerlinesIn

داده ها از فایل ASCII، نام فایل یا کلیپ بورد بارگیری می شود. خواندن داده های عددی از خط headerlinesIn + 1

۵

  (___)A, delimiterOut, headerlinesOut] = importdata]

کاراکتر مشخص شده برای فایل ورودی ASCII را در delimiterOut و تعداد خطوط هدر مشخص شده در headerlinesOut، با استفاده از هر یک از آرگومان های ورودی در دستورهای قبلی را باز می گرداند.

 

مثال ۱: فایل تصویری را بارگیری و نمایش دهید. یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را در آن بنویسید –

filename = 'smile.jpg';
A = importdata(filename);
image(A);

هنگام اجرای فایل، MATLAB فایل تصویر را نمایش می دهد. با این حال، شما باید آن را در دایرکتوری فعلی ذخیره کنید.

بارگذاری داده در متلب

 

مثال ۲: در این مثال، یک فایل متنی را وارد می شود و حائل و  سربرگ ستونی را مشخص می کند.  اجازه دهید یک فایل ASCII فضایی را با هدرهای ستونی به نام weeklydata.txt ایجاد شود:

فایل متنی weeklydata.txt مانند این است –

SunDay MonDay TuesDay WednesDay ThursDay FriDay SaturDay
۹۵.۰۱  ۷۶.۲۱  ۶۱.۵۴  ۴۰.۵۷    ۵۵.۷۹  ۷۰.۲۸  ۸۱.۵۳
۷۳.۱۱  ۴۵.۶۵  ۷۹.۱۹  ۹۳.۵۵    ۷۵.۲۹  ۶۹.۸۷  ۷۴.۶۸
۶۰.۶۸  ۴۱.۸۵  ۹۲.۱۸  ۹۱.۶۹    ۸۱.۳۲  ۹۰.۳۸  ۷۴.۵۱
۴۸.۶۰  ۸۲.۱۴  ۷۳.۸۲  ۴۱.۰۳    ۰.۹۹   ۶۷.۲۲  ۹۳.۱۸
۸۹.۱۳  ۴۴.۴۷  ۵۷.۶۳  ۸۹.۳۶    ۱۳.۸۹  ۱۹.۸۸  ۴۶.۶۰

یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را در آن بنویسید –

filename = 'weeklydata.txt';
delimiterIn = ' ';
headerlinesIn = 1;
A = importdata(filename,delimiterIn,headerlinesIn);

% View data
for k = [1:7]
  disp(A.colheaders{1, k})
  disp(A.data(:, k))
  disp(' ')
end

هنگام اجرای فایل، نتیجه زیر نمایش داده می شود –

 

SunDay
  ۹۵.۰۱۰۰
  ۷۳.۱۱۰۰
  ۶۰.۶۸۰۰
  ۴۸.۶۰۰۰
  ۸۹.۱۳۰۰
 
MonDay
  ۷۶.۲۱۰۰
  ۴۵.۶۵۰۰
  ۴۱.۸۵۰۰
  ۸۲.۱۴۰۰
  ۴۴.۴۷۰۰
 
TuesDay
  ۶۱.۵۴۰۰
  ۷۹.۱۹۰۰
  ۹۲.۱۸۰۰
  ۷۳.۸۲۰۰
  ۵۷.۶۳۰۰

WednesDay
  ۴۰.۵۷۰۰
  ۹۳.۵۵۰۰
  ۹۱.۶۹۰۰
  ۴۱.۰۳۰۰
  ۸۹.۳۶۰۰
 
ThursDay
  ۵۵.۷۹۰۰
  ۷۵.۲۹۰۰
  ۸۱.۳۲۰۰
  ۰.۹۹۰۰
  ۱۳.۸۹۰۰
 
FriDay
  ۷۰.۲۸۰۰
  ۶۹.۸۷۰۰
  ۹۰.۳۸۰۰
  ۶۷.۲۲۰۰
  ۱۹.۸۸۰۰

SaturDay
  ۸۱.۵۳۰۰
  ۷۴.۶۸۰۰
  ۷۴.۵۱۰۰
  ۹۳.۱۸۰۰
  ۴۶.۶۰۰۰

مثال ۳: در این مثال، اجازه داده ایم که داده ها را از کلیپ بورد وارد کنیم.

خطوط زیر را در کلیپ بورد کپی کنید –

Mathematics is simple

یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

A = importdata('-pastespecial')

هنگام اجرای فایل، نتیجه زیر نمایش داده می شود –

A = 
  'Mathematics is simple'

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!