دسته: صنایع نیروگاهی

انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ دیافراگمی
انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ پیستونی
پمپ جابجایی مثبت رفت و برگشتی
طبقه بندی انواع پمپ های هیدرولیکی
معرفی توربین های هیدرولیکی: توربین کاپلان (The Kaplan Turbine)
معرفی توربین های هیدرولیکی: توربین فرانسیس (The Francis Turbine)
معرفی توربین های هیدرولیکی: توربین پلتون (The Pelton Turbine)
1 2
error: Content is protected !!