حساب دیفرانسل در متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب: افزودن(جمع کردن) بردارها

نرم افزار متلب MATLAB به شما امکان می دهد تا بردارها را با هم ترکیب کنید تا بردارهای جدید ایجاد کنید.

اگر دو بردار ردیف r1 و r2 به ترتیب با n و m تعداد عناصر داشته باشید، برای ایجاد یک بردار سطری r با اضافه کردن این بردارها از عناصر n به علاوه m، به صورت زیر نوشته می شود

r = [r1,r2]

شما همچنین می توانید یک ماتریس r را با اضافه کردن این دو بردار ایجاد کنید، بردار r2، ردیف دوم ماتریس خواهد بود

r = [r1;r2]

با این حال، برای انجام این کار، هر دو بردار باید تعداد عناصر یکسانی را داشته باشند.

به طور مشابه، شما می توانید دو بردار ستونی c1 و c2 را با n و m تعداد عناصر را باهم جمع کنید. برای ایجاد یک یردار ستونی c از عناصر n بعلاوه m، برای جمع دو بردار، به صورت زیر نوشته می شود

c = [c1; c2]

شما همچنین می توانید ماتریس c را با اضافه کردن این دو بردار ایجاد کنید. بردار c2 ستون دوم ماتریس خواهد بود

c = [c1, c2]

با این حال، برای انجام این کار، هر دو بردار باید تعداد عناصر یکسانی داشته باشند.

مثال
یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد کنید –

r1 = [ 1 2 3 4 ];
r2 = [5 6 7 8 ];
r = [r1,r2]
rMat = [r1;r2]
 
c1 = [ 1; 2; 3; 4 ];
c2 = [5; 6; 7; 8 ];
c = [c1; c2]
cMat = [c1,c2]

با اجرای کد بالا، نتایج زیر به نمایش در خواهد آمد

r =

 Columns 1 through 7:

     ۱     ۲     ۳     ۴     ۵     ۶     ۷

 Column 8:

     ۸

rMat =

     ۱     ۲     ۳     ۴
     ۵     ۶     ۷     ۸

c =

     ۱
     ۲
     ۳
     ۴
     ۵
     ۶
     ۷
     ۸

cMat =

     ۱     ۵
     ۲     ۶
     ۳     ۷
     ۴     ۸

 

 

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!