مکانیزم چرخدنده

مکانیزم ها و کاربردشان

مکانیزم ها دستگاههای طراحی شده برای تبدیل نیروهای ورودی و جنبشی به مجموعه ای مورد نظر را از نیروهای خروجی و جنبشی اند. مکانیزم ها به طور کلی از  قطعات حرکتی مانند چرخ دنده ها ، تسمه و درایوهای زنجیره ای، بادامکها و جایگزین پیرو مکانیزم، ارتباط دستگاه های اصطکاک مانند ترمز و کلاچ، اجزای ساختاری مانند قاب، اتصال دهنده ها، یاتاقان ها، فنرها، گریس و مهر و موم و…  تشکیل شده است.

طراجی مکانیزم هاRelated image   Related image

دانشمند آلمانی Reuleaux این تعریف را ارائه می دهد که “یک ماشین ترکیبی از بدن ها مقاوم مرتب شده است که با استفاده از آن، نیروهای مکانیکی طبیعت مجبور به انجام کاری همراه با حرکتی معین  و خاص کرد.

ترکیب نیرو و حرکت توان را تعریف می کند،  یک مکانیزم  برای مدیریت قدرت به منظور دستیابی به یک مجموعه مورد نظر از نیروها و حرکت طراحی شده است.

یک مکانیزم معمولا یک قطعه از یک فرایند و یا سیستم های مکانیکی بزرگتر است . اما گاهی اوقات کل دستگاه ممکن است به صورت یک مکانیزم اشاره شده است. به عنوان نمونه: مکانیزم فرمان در یک ماشین، یا مکانیزم پیچ در پیچ از یک ساعت مچی. مکانیزم های متعدد ماشین آلات .

مکانیزم های طراحی شده                                                          Related image

از زمان ارشمیدس از طریق رنسانس، مکانیزم های ساخته شده از ماشین های ساده، مانند اهرم، قرقره، پیچ، چرخ و محور، گوه و سطح شیب دار  در نظر گرفته شد. این Reuleaux بود که با توجه بر لینک ها، بر ارتباط بین اجسام به نام جفت حرکتی، یا مفاصل متمرکز شد.

انواع مکانیزم های حرکتی:

مکانیزم مسطح

Image result for Planar mechanism                                         Image result for Planar mechanism

یک مکانیزم مسطح یک سیستم مکانیکی است که تمام قسمت های سیستم در سطحی موازی با سطح زمینه مقید می باشد. محورهای چرخشی مفاصل لولایی بر سیستم هایی که عمود بر سطح زمینه اند، متصل هستند.

مکانیزم کروی

Image result for spherical mechanism                                                          Image result for spherical mechanism

مکانیزم کروی یک سیستم مکانیکی به این صورت است که در آن بدنه در یک مسیری حرکت می کند که مسیر نقاط در سیستم وابسته به کره مرکزی است. محورهای چرخشی مفاصل لولایی که بر بدنه سیستم متصل اند از طریق مرکز این دایره عبور می کنند.

مکانیزم فضایی

Related image                                               Image result for Spatial mechanism

مکانیزم فضایی یک سیستم مکانیکی است که حداقل یک قطعه در مسیری حرکت می کند مسیر نقاط آن منحنی های فضای کلی هستند .

چرخدنده ها

Image result for Gears and gear train mechanism

مکانیزم بادامک و پیرو

Image result for Cam and follower mechanisms

متصل کننده ها

Image result for Linkages mechanisms

مکانیزم خمیدگی

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!