طراحی مکانیزم های مکانیکی

مکانیزم های کلاچ چرخ دنده برای تغییر جهت چرخش

مکانیزم کلاچ چرخ دنده برای تغییر جهت چرخش ۱

 

 

مکانیزم کلاچ چرخ دنده برای تغییر جهت چرخش ۲

 

در این مکانیزم طراحی شده دنده صورتی می چرخد و شفت خروجی نارنجی یک دنده کروی نوسان دارد. دو چرخ دنده آبی به صورت آزاد در شفت نارنجی چرخانده می شوند. قسمت کلاچ سفید به صورت شیب دار بر روی شفت نارنجی است. نیروی اتصال کلاچ به علت وزن بر روی اهرم سبز است. چرخ دنده ی سمت راست برای کنترل کلاچ است.
نوسان زاویه ای رو به جلو و عقب تابع انتقال درایو گفته می شود. به جای عمل وزن، می توان از مکانیسم زنجیره ای فنر استفاده کرد.

 

 

شما می توانید فایل اینونتور مکانیزم بالا را با کلیک کردن در اینجا دانلود کنید

 

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!