طراحی مکانیزم مکانیکی چرخدنده مورب

مکانیزم مکانیکی دیفرانسیل اتومبیل با چرخدنده های مورب

در جلو یا عقب سیستم محوری (میله چرخ فرمان) یک اتومبیل متکی به دیفرانسیلی است که مقدار مورد نیاز قدرت را به چرخ های چپ و راست در مواقع چرخش  انتقال می دهد.

قلب این دیفرانسیل از چهار چرخدنده مورب تشکیل شده است که دو چرخدنده جانبی به محورهای چپ و راست متصل می شوند و دو چرخدنده مرکزی گشتاور مورد نیاز را به چرخدنده های جانبی منتقل می کنند.

در طراحی مکانیزم دیفرانسیل اتومبیل دو مکانیزم وجود دارد:

  • تغییر جهت : اتصال ۴ میله با دو میل لنگ مساوی باعث می شود که محور چهار چرخ به نقطه مشترکی برسد و از لغزش جانبی چرخ جلوگیری شود.
  • دیفرانسیل :  رانندگی چرخ های عقب برای چرخش در سرعت های مختلف به طور عمده در هنگام دور زدن، اجازه می دهد.

 

ورودی : شفت آبی متقاطع سرعت ثابت n1

خروجی : شفت های صورتی و سبز سرعت های n2 و n3

چرخدنده های زرد، نارنجی و بنفش دارای دندانه های یکسان هستند.

چرخ دنده نارنجی و چرخ دنده جناحی صورتی با یکدیگر ثابت می شوند و به صورت غیرفعال بر روی شفت آبی می چرخند.

دنده بنفش و چرخ دنده جناحی سبز با یکدیگر ثابت می شوند و بطور غیرفعال بر روی شفت آبی می چرخند.

درایوهای چرخ دنده های صورتی و سبز مورب دارای نسبت انتقال یکسان هستند.

این انیمیشن نشان می دهد زمانی که  شفت صورتی کند می شود،  چرخدنده سبز سریع تر و سریع تر می شود.

 

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
موتورهای دو زمانه چگونه کار می کنند
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!