خلاقیت

مکانیزم بر پا کردن چادر

یرپاکردن چادر سخت است؟ فضا زیاد می گیرد؟ سنگین است؟ این چادرهای باد شونده علاوه بر زیبایی، همه این مشکلات را حل کرده است.

در چادر های طراحی شده در بهترین حالت ممکن استفاده از چوب و فلز برای نگه داشتن چادر در حالت عمودی بود. این ساختار در یک چارچوب خاص با استفاده از میخ و طناب قابلیت نصب داشت چون وزن آنها باعث تغییر حالت در بعضی از قسمت های چادر میشد. انتقال چادر ها به کمپ ها یک چالش برانگیز بود.

اما با چادری که در زیر مشاهده می کنید چادری بسیار سبک، قابل حمل و آسان در راه اندازی است . کوه نوردان می توانند چادر را به راحتی با خود حمل کنند و در کمپ به راحتی برپا کنند.

در فیلم زیر ببینید.

پست های مشابه

بیو پرینتر
technology

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!