مکانیزم مکانیکی حرکتی

مکانیزم انتقال بین دو شفت موازی

مکانیزم مکانیکی حرکتی انتقال بین دو شفت موازی با زاویه قابل تنظیم

نحوه عملکرد این مکانیزم مکانیکی حرکتی به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:

 

ورودی: شفت نارنجی.
شفت زرد و آبی حرکت چرخشی از شفت نارنجی ورودی از طریق دو مارپیچ گردان دریافت می کند.

مارپیچ سبز دارای اتصال مفصلی (کلید کشویی) با شفت نارنجی است.

پیچ بنفش برای حرکت دادن نوار لغزنده صورتی و کرم سبز حرکت می کند تا موقعیت زوایه ای نسبی را بین غلطک های زرد و آبی را تنظیم کنید.

تنظیم می تواند حتی در حین انتقال انجام شود.

خود قفلی پیچ بنفش  زاویه تنظیم شده را از حرکت تصادفی از مارپیچ سبز محافظت می کند.

 

 

 

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!