شبیه سازی دندان

مدل سازی و تجزیه و تحلیل تنش دندان براساس FEA

Modeling and Stress Analysis of tooth Using FEA
در سال های اخیر، درک درستی از الگوی تنش در سازه های دندان مورد توجه بوده است. اهداف بسیاری از برای تعیین توزیع تنش در سازه های دندان وجود دارد. بررسی توزیع تنش در ساختار  دندان نه تنها دندانپزشکی بلکه در درک درست ارتودنسی بیومکانیک که در پروسه های مختلف مانند جویدن و سیستم اسکلتی انکوریج (SAS) درگیر می شود، کمک می کند هم چینی به بررسی فیزیکی، شیمیایی و ویژگی های مختلف بیومکانیکی مانند انواع مختلف مواد و … می پردازد.

 

در ویدئو زیر شما نحوه مدل سازی سه بعدی و تجزیه و تحلیل تنش دندان براساس FEA مشاهده می کنید

 

 

پست های مشابه

کمانش ورق کامپوزیتی

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!