طراحی مکانیزم های مکانیکی

طراحی مکانیزم های مکانیکی ربات های گیرنده

ویدئوی۱ :

 

در این مکانیزم مکانیکی طراحی شده در نرم افزار، سیلندر هیدرولیکی یا پنوماتیکی از طریق مکانیزم های بال و مینی چرخ دنده  فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد.

 

ویدئوی۲ :

 

در این مکانیزم مکانیکی طراحی شده در نرم افزار، سیلندر هیدرولیکی یا پنوماتیکی از طریق مکانیزم های بال و مینی چرخ دنده  فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. گیره آبی، میله اتصال سبز و لغزنده صورتی یک مکانیزم لغزنده منحنی را ایجاد می کنند.

 

ویدئوی۳ :

 

سیلندر هیدرولیکی یا پنوماتیکی گیره را باز و بسته می کند، و اجازه گرفتن و آزاد کردن اشیای بزرگ را می دهد. فک سبز، گرداننده وارونه و لغزنده نارنجی، یک مکانیزم مکانیکی مماس را ایجاد می کنند. مفصل های دورانی بین میله های فلزی و لغزنده نارنجی وجود دارد.

 

ویدئوی۴ :

 

سیلندر زرد فک را باز و بسته می کند، اجازه گرفتن و آزاد کردن اشیای را می دهد. نوار لغزنده سبز، پیستون آبی و میله اتصال صورتی یک مکانیزم بیضی ایجاد می کنند.

فایلهای طراحی شده در نرم افزار اینونتور این ویدیو را از اینجا دانلود کنید

 

ویدئوی۵ :

 

سیلندر بنفش فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. نوار نارنجی، پیستون آبی و میله اتصال صورتی یک مکانیزم لغزنده منحنی وار را ایجاد می کنند. نوار نارنجی، نوار زرد و فک سبز مکانیزم متوازی الاضلاع را ایجاد می کند.

ویدئوی۶ :

 

سیلندر خاکستری فک را باز و بسته می کند، ا به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. نوار لغزنده صورتی (یا آبی)، الیاف نارنجی کلوسی و  اهرم سبز یک مکانیزم مکانیکی مماسی ایجاد می کنند.
برای دانلودفایل های STEP از این ویدئو اینجا کلید کنید.

 

ویدئوی۷ :

 

سیلندر قهوه ای فک را باز و بسته می کند، ا به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. لغزنده صورتی، نوار کولیس بنفش و میله زرد یک مکانیزم مکانیکی مماسی را ایجاد می کنند. یک میله لغزنده آبی (یا سبز) و دو میله زرد یک مکانیزم لغزنده انحنا وار را ایجاد می کنند.
برای دانلود فایل های STEP از این ویدئو اینجا کلید کنید.

 

ویدئوی۸ :

 

سیلندر قهوه ای فک را باز و بسته می کند، ا به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد.

 

ویدئوی۹ :

 

سیلندر خاکستری فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. پیوندهای صورتی، آبی و سبز یک مکانیزم لغزنده منحنی وار را ایجاد می کنند.

فایلهای اینونتور این ویدیو را از اینجا دانلود کنید

 

ویدئوی۱۰ :

 

سیلندر خاکستری فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. پیوندهای صورتی، آبی و سبز یک مکانیزم لغزنده منحنی وار را ایجاد می کنند.

فایلهای اینونتور این ویدیو را از اینجا دانلود کنید

 

ویدئوی۱۱ :

سیلندر خاکستری فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا در محدوده بزرگتری را می دهد. پیوندهای زرد، بنفش، آبی و سبز یک مکانیزم متوازی الاضلاع را ایجاد می کنند.

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!