طراحی مکانیزم مکانیکی

طراحی مکانیزم مکانیکی _ حرکتی پنجره سقفی

در این مکانیکی مکانیکی_حرکتی طراحی شده پانل های زرد، قیود آبی و بنفش مکانیزم مکانیکی_حرکتی متوازی الاضلاع را ایجاد می کنند. میل لنگ خاکستری به یک بار زنجیر چرخ فیکس شده است و حرکت پانل ها را هماهنگ می کند. گرانش و دو بست قرمز، پانل ها را در انتهای موقعیت به طور محکم نگه می دارد.

 

فایل های STEP و اینونتور این مکانیزم طراحی شده را با کلیک کردن در اینجا دانلود کنید

انیمیشن مکانیزم مکانیکی پنجره سقفی ۱ را در ویدئوی زیر ببینید

 

در مکانیزم مکانیکی_ حرکتی طراحی شده :
– در ابتدای فرایند باز، پانل سمت راست سریعتر از سمت چپ حرکت می کند.
– در آغاز فرایند بسته ، پانل سمت چپ سریعتر از سمت راست حرکت می کند.

فایل های STEP و اینونتور این مکانیزم طراحی شده را با کلیک کردن در اینجا دانلود کنید

انیمیش مکانیزم مکانیکی نوع دوم:

 

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!