طراحی مکانیزم مکانیکی

طراحی-مکانیزم-مکانیکی-حرکت-مارپیچی

مکانیزم تولید حرکت مارپیچی:

نقطه مرکزی خروجی یک مکانیزم چرخ دنده از طریق یک توپ و یک پین لغزنده روی اهرم  متصل می شود و با حرکت چرخشی خود یک حلقه را حمل می کند. از آنجا که محور اصلی اهرم و محور پیچشی خارجی به وسیله نقطه مرکزی خارجی مورب هستند اهرم به سمت جلو و عقب در کنار محور اصلی خود حرکت می کند و در حال چرخش است. این امر باعث می شود که حلقه در امتداد بخشی از یک مسیر شبیه به مارپیچ  به عقب و جلو حرکت کند.

ورودی: بخش چرخ دنده ی آبی (حرکت رفت و برگشتی زاویه ای).
خروجی: شفت خاکستری از شیار مارپیچی که حرکت حرکت مارپیچ را انجام می دهد.

 

شما می توانید فایل های طراحی شده در نرم افزار اینونتور و فایل STEP این مکانیزم مکانیکی حرکتی را از اینجا دانلود کنید

 

 

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!