طراحی مکانیزم ها

طراحی مکانیزم مکانیکی برای تبدیل چرخش دو طرفه به یک طرفه

ویدئوی اول:

 

 

دنده ورودی نارنجی ممکن است جهت چرخش را تغییر دهد اما جهت چرخش چرخ دنده های آبی و سبز بدون تغییر باقی می ماند.

چرخ دنده سست زرد رنگ در شکاف منحنی به خاطر نیروهای دنده حرکت می کند. تاخیر  کمی در طول دنده معکوس ورودی وجود دارد.

مکانیزم تنها برای مواردی با سرعت پایین به دلیل برخورد دنده استفاده می شود.

 

برای دانلود فایل در فرمت stp اینجا کلیک کنید

 

ویدئوی دوم:

 

 

نمونه هایی از عکس های این طراحی مکانیزم را در زیر مشاهده می کنید

طراحی مکانیزم های مکانیکی

فنرهایی که حلقه های صورتی را به بیرون فشار می دهند، نشان داده نمی شوند.

طراحی مکانیزم های مکانیکی

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!