طراحی مکانیزم مکانیکی بادامک

طراحی مکانیزم مکانیکی بادامک استوانه ای

یک میله استوانه ای یا یک میله بادامک میله ای است که پیرو روی سطح یک سیلندر سوار شده است. در انواع متداول پیرو در یک سطح شیارداری از استوانه سوار می شود. این میله ها عمدتا برای تبدیل حرکت چرخشی به حرکت خطی موازی با محور چرخش سیلندر استفاده می شود. یک سیلندر استوانه ممکن است چندین شیار در سطح خود داشته باشد و تعداد زیادی پیرو را حرکت بدهد.

کاربرد مکانیزم مکانیکی

بادامک استوانه با سه پیرو را نشان می دهد. هر پیرو موقعیت تغییر شاخه را کنترل می کند

بادامک های استوانه ای عموما می توانند با یک چرخش خود پیرو های زیادی را کنترل کنند و موقعیت بهتر با حذف فنرها و دیگر لوازم برای نگهداری پیرو در سطح تماس ارائه کنند.

در مکانیزم طراحی شده حرکت های چرخشی بادامک استوانه موجب حرکت خطی دو طرفه پیرو می شود.

در این مکانیزم طراحی شده فضای شکاف های مارپیچی دندانه در دو جهت مخالف و گام های متفاوت باعث حرکت خطی پیرو دو طرفه می شود

سرعت حرکت رو به جلو مکانیزم آهسته و سرعت حرکت عقب آن سریع است

 

برای دانلود فایل STEP مکانیزم ویدئوی بالا اینجا کلید کنید.

 

طراحی این مکانیزم  یک حرکت چرخشی به یک خطی دو طرفه تبدیل می شود.

 

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!