اندازه گیری سطح

شیر های کنترل سطح مخازن + فیلم

شیر های کنترل سطح مخازن انواع مختلفی دارد. این شیرها زمانی که مایع به پایین تر از  یک نقطه از پیش تعیین شده می رسد باز می شوند و با عمل باز شدن شیر مخزن دوباره تا در یک نقطه مشخص از مایع پر می شود و در این زمان دریچه بسته خواهد شد.

دریچه کنترل سطح به منظور حفظ سطح مایع در یک اندازه مشخص در مخزن ذخیره ساز، جبران تغییرات در هنگام خروج مایع از مخرن، کنترل جریانات به داخل و خارج مخزن در هر با باز و بسته شدن مورد استفاده قرار می گیرد.

شیرهای کنترل سطح بدون نیاز به جسم شناور روی آب یا دستگاهای دیگر تخمین می زنند. دریچه گلوگاه این شیرها تا زمانی که سطح مایع به یک نقطه خاموش از پیش تعیین شده برسد، باز می ماند. این نوع از دریچه های یک طرفه یا دوطرفه برحسب نیاز سیستم مورد استفاده قرار می گیرند و می توان آنها را به کنترلر های کمکی برای مشخصات مختلفی مانند: حفظ فشار، کاهش فشار، کنترل سرعت جریان و پارامترهای دیگر مورد نیاز مجهز کرد.

می توانید نمونه ای از کاربرد شیرهای کنترل سطح را مشاهده کنید

 

 

پست های مشابه

خواص روان کننده برای گیربکس

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!