مکانیزم شیر کاهنده فشار

شیرهای کاهش فشار آب + فیلم

شیرهای کاهش فشار آب چیست؟

دو نوع شیر کاهش فشار آب، عملگر مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. هر دو در مکان های مختلف و در زوایای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. ولوها در واحدهایی که قطر لوله کوچکتر واحد است، استفاده می شود و از جنس برنج هستند. لوله هایی که قطر آنها بزرگتر از واحد می باشد جنس آن ها از چدن نشکن می باشد.

شیرهای عملگر مستقیم نسبت به انواع شیرهای کاهش فشار بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. شامل بدنه دایروی با فنریت الحاقی، دیافراگم مقاوم در برابر حرارت متصل شده به شیر خروجی که بر روی یک فنر کار عمل می کند. این فنرها یک کشش از پیش تعیین شده را بر روی شیرها با یک مکانیزم متعادل کننده فشار که برای کنترل دقیق فشار آب از قبل نصب شده است، نگه می دارند

                                                                             

شیرهای کاهش فشار آب با عملگر مستقیم در کجا استفاده می شود؟

به صورت سری بعد از کنتور آب در خانه ها، ساختمان های تجاری، طرح های تولیدی یک شیر کاهش فشار اتوماتیک آب، فشار آب را از فشار اولیه به یک فشار معقول تر کاهش می دهد. آب ورودی آب شهر می باشد که داخل شیر کاهنده جمع می شود و از طریق اتاقک داخلی هدایت شده و از طریق فنر از پیش باگذاری شده، دیافراگم قابل تنظیم و دیسک کنترل می شود. اگر فشار آب شهر نوسان کند شیر کاهنده فشار یک فشار ثابت را تضمین میکند تا زمانی که فشار آب ورودی به یک مقدارپایین تر از مقدار از پیش تعیین شده نرسد.

می توانید نمونه ای از مکانیزم عملکرد یک شیر کاهنده فشار را در فیلم زیر مشاهده کنید

 

 

 

پست های مشابه

خواص روان کننده برای گیربکس

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!