technology

تکنولوژی آموزشی در کلاس های آینده

یادگیری در آینده چگونه است؟  کلاس های درس در آینده چه شکلی است؟ فن آوری های جدید در حال ظهور مانند کامپیوتر های ابری، پرینتر های واقعی و سه بعدی بزرگ مسیرها و راه های جدیدی را برای آموزش در آینده مهیا می کنند.

ما حداقل می توانیم پیش بینی کنیم که مدارس در آینده چگونه با این فن آوری های نوید بخش خود را آماده می کنند و پذیرای آن می شوند.

هرگز مطمئن نباشید که این یک گره برای طلوع ستاره ها در حال حاضر است. این تکنولوژی ها یک کمک بالقوه برای آموزش بهتر هستند.

فراموش نکنید که تکنولوژی هایی که الان در حال استفاده هستیم در سالیان نه چندان دور و حتی در اوایل قرن حاضر شبیه افسانه و ماورای طبیعی بود.

فیلم زیر را ببینید که بسیار جالب است و نمونه ای از کلاس های آموزشی را در آینده نشان می دهد.

 

 

پست های مشابه

بیو پرینتر
خلاقیت

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!