حساب دیفرانسل در متلب

آموزش نرم افزار MATLAB متلب – M-File ها

در بخش قبل کلیه دستورات موجود در متلب ارائه گردید.

تا کنون، از محیط MATLAB به عنوان یک ماشین حساب استفاده کرده اید. با این حال، نرم افزار متلب MATLAB یک زبان برنامه نویسی قدرتمند و همچنین یک محیط محاسباتی تعاملی است.

در پستهای قبلی، شما یاد گرفتید که چگونه دستورات را از در قسمت فرمان نرم افزار متلب MATLAB وارد کنید. متلب MATLAB به شما اجازه نوشتن مجموعه ای از دستورات در یک فایل و اجرای فایل به عنوان واحد کامل، مانند نوشتن یک تابع و فراخوانی آن را می دهد.

M-Fileها در متلب

نرم افزار متلب MATLAB اجازه نوشتن دو نوع فایل برنامه را می دهد:

  • Scripts(اسکریپت ها): فایل های اسکریپت فایل های برنامه ای با پسوند m. هستند. در این فایل ها، شما مجموعه ای از دستورات را می نویسید که می خواهید با هم اجرا کنید. اسکریپت ها ورودی را قبول نمیکنند و هیچ خروجی را نمیدهند. آنها بر روی داده ها در فضای کاری (workspace) عمل می کنند.
  • Functions :  فایل های function نیز فایل های برنامه با فرمت m. هستند function ها می توانند ورودی ها را بپذیرند و خروجی ها را بازگردانند. متغیرهای داخلی مکانی در داخل function هستند.

شما می توانید از ویرایشگر MATLAB یا هر ویرایشگر متن دیگری برای ایجاد mfiles. خود استفاده کنید.
در این بخش، ما درباره فایل های اسکریپت(Script) بحث خواهیم کرد. یک فایل اسکریپت (Script) حاوی چندین خط دستورات متوالی  MATLAB و فراخوانی function است. شما می توانید یک اسکریپت (Script) را با تایپ کردن نام آن در خط فرمان اجرا کنید.

ایجاد و اجرای فایل اسکریپت (Script)

برای ایجاد فایل اسکریپت، شما نیاز به استفاده از یک ویرایشگر متن دارید. شما می توانید ویرایشگر متلب MATLAB را به دو روش باز کنید:

  • با استفاده از خط فرمان
  • با استفاده از IDE

اگر از خط فرمان استفاده می کنید، در خط فرمان edit را تایپ کنید. این ویرایشگر را باز می کند. شما می توانید مستقیما ویرایش کنید و سپس نام فایل (با m extension.)

edit

Or

<edit <filename

دستور بالا فایل را به طور پیش فرض در MATLAB ایجاد می کند. اگر می خواهید تمام فایل های برنامه را در یک پوشه خاص ذخیره کنید، پس باید کل مسیر را ارائه دهید.

اجازه دهید پوشه ای با نام progs ایجاد کنیم. دستورات زیر را در خط فرمان تایپ کنید (>>):

mkdir progs % create directory progs under default directory

chdir progs % changing the current directory to progs

edit prog1.m % creating an m file named prog1.m

اگر شما برای اولین بار فایل را ایجاد می کنید، متلب MATLAB از شما می خواهد که آن را تأیید کنید. روی Yes کلیک کنید.

آموزش برنامه نویسی در متلب

همچنین اگر شما از IDE استفاده می کنید، NEW -> Script را انتخاب کنید. همچنین ویرایشگر را باز می کند و یک فایل با نام بدون عنوان ایجاد می کند. بعد از تایپ کد می توانید فایل را نامگذاری و ذخیره کنید.

کد زیر را در ویرایشگر تایپ کنید

;NoOfStudents = ۶۰۰۰

;TeachingStaff = ۱۵۰

;NonTeachingStaff = ۲۰

;Total = NoOfStudents + TeachingStaff + NonTeachingStaff

;(disp(Total

پس از ایجاد و ذخیره فایل، می توانید آن را به دو روش اجرا کنید:

  • با کلیک بر روی دکمه اجرای در پنجره ویرایشگر یا
  • فقط نام فایل (بدون پسوند) را در خط فرمان تایپ کنید:  prog1<<

پنجره خط فرمان، نتیجه را نمایش می دهد

۶۱۷۰

مثال
یک فایل اسکریپت ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید

;a = 5; b = 7
c = a + b
(d = c + sin(b
e = 5 * d
(f = exp(-d

هنگامی که کد بالا نوشته شده و اجرا می شود، نتیجه زیر را تولید می کند

c = 12

d = 12.657

e = 63.285

f = 3.1852e-06

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!