آشنایی با مفاهیم اندازه گیری دقیق

فصل اول: مفاهیم و تعاریف

-تاریخچه اندازه گیری : سابقه اندازه گیری به عهد باستان برمیگردد و می توان آن را به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد. قدیمی ترین تمدن از منطقه بین النهرین که …

۱-۱- اصطلاحات و مفاهیم اولیه در اندازه گیری

 • اندازه گیری (Measurment) : عبارت است از مقایسه اندازه داده شده به وسیله یک آزمایش فیزیکی با مقداری که به عنوان واحد تعریف شده است.
 • متزولوژی (Metrology)
 • ویژگی های دستگاه اندازه گیری
 • صحت (Acuracy) و دقت (Precision)
 • حساسیت (Sensitivity)
 • و…

فصل دوم: رواداری (Tolerance)

 • خطاهای ناشی از اندازه گیر
 • نیازمندی های آزمایشگاه اندازه گیری دقیق
 • مفهوم و تاریخچه کالیبراسیون
 • انواع استانداردها و کاربردهای آن
 • نیازمندیهای اطمینان از کیفیت برای وسایل اندازه گیری
 • سازمان های بین المللی درباره اندازه شناسی

فصل سوم : وسایل اندازه گیری زوایا

 • مقدمه
 • روش های مکانیکی و تماسی
 • زوایه سنج ها

دانلود

 • دانلود فایل اول
 • دانلود فایل دوم

پست های مشابه

خواص روان کننده برای گیربکس

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!