آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب: بردارها با فاصله یکنواخت عناصر

متلب MATLAB به شما اجازه می دهد تا یک بردار را با عناصر به صورت فاصله یکنواخت ایجاد کنید.

برای ایجاد یک بردار v با اولین عنصر f، آخرین عنصر l و تفاوت بین عناصر، هر عدد n واقعی است، به صورت زیر ایجاد می گردد:

v = [f : n : l]

مثال
یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد کنید

v = [1: 2: 20];
sqv = v.^2;
disp(v);disp(sqv);

با اجرای برنامه بالا، نتیجه زیر به دست می آید:

Columns 1 through 7:

     ۱     ۳     ۵     ۷     ۹     ۱۱     ۱۳

 Columns 8 through 10:

     ۱۵     ۱۷     ۱۹
 Columns 1 through 7:

     ۱     ۹     ۲۵     ۴۹     ۸۱    ۱۲۱    ۱۶۹

 Columns 8 through 10:

    ۲۲۵    ۲۸۹    ۳۶۱

 

 

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!