آموزش برنامه نویسی با متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب: ترانهاده یک بردار

عملیات ترانهاده یک بردار ستونی را به یک بردار سطری و برعکس تغییر می دهد. اپراتور انتقال با علامت نقل قول (‘) نمایش داده می شود.

مثال 

یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد کنید

r = [ 1 2 3 4 ];
tr = r';
v = [1;2;3;4];
tv = v';
disp(tr); disp(tv);

پس از اجرای فایل بالا

   ۱
   ۲
   ۳
   ۴

   ۱   ۲   ۳   ۴

پست های مشابه

آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!