برچسب: نیروگاه برق آبی

معرفی توربین های هیدرولیکی: توربین کاپلان (The Kaplan Turbine)
معرفی توربین های هیدرولیکی: توربین پلتون (The Pelton Turbine)
تعریف و مبانی توربین های هیدرولیکی
صنایع نیروگاهی
Hydropower
error: Content is protected !!