برچسب: انواع توربین آبی

معرفی توربین های هیدرولیکی: توربین کاپلان (The Kaplan Turbine)
معرفی توربین های هیدرولیکی: توربین فرانسیس (The Francis Turbine)
error: Content is protected !!