حساب دیفرانسل در متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب: بردارها و کلیه عملیات روی بردارها

در بخش های قبلی توضیح مفصلی همراه با ذکر مثال های متنوع درباره دستورات و نحوه نوشتن حلقه ها (Loops) مانند for، while و … هم چنین دستورات شرطی مانند if ،if..else و …پرداخته شد. در این قسمت به آموزش، کاربرد و نحوه استفاده از بردارها در برنامه نویسی در متلب پرداخته خواهد شد.

آموزش برنامه نویسی در متلب: بردارها Vectors

یک بردار یک آرایه ی یک بعدی از اعداد است. نرم افزار متلب MATLAB اجازه ایجاد  دو نوع بردار را می دهد

 • بردارهای  سطری (Row vectors)
 • بردارهای ستونی (Column vectors)

آموزش برنامه نویسی با متلب : بردارهای  سطری (Row vectors)

بردارهای سطری توسط  مجموعه ای از عناصر متصل به هم در داخل پرانتز مربعی که با استفاده از فاصله (space) یا کاما(,) کنار هم قرار میگیرند، ایجاد می شود.

r = [7 8 9 10 11]

نرم افزار متلب نتیجه بردار بالا را به صورت زیر نشان می دهد

r =

  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱

آموزش برنامه نویسی با متلب : بردارهای  ستونی (Column vectors)

بردارهای ستونی با گذاشتن مجموعه ای از عناصر در داخل پرانتز مربعی، با استفاده از نقطه-ویرگول(;)کنار هم قرار میگیرند، ایجاد می شود.

c = [7; 8; 9; 10; 11]

اجرای برنامه متلب، منجر به نتیجه زیر می گردد

c =
    ۷    
    ۸    
    ۹    
   ۱۰    
   ۱۱ 

ارجاع اجزای یک بردار

شما می توانید یک یا چند عنصر یک بردار را به روش های مختلف ارجاع دهید. جزء i از یک بردار V به صورت (V(i نشان داده می شود. به طور مثال:

v = [ 1; 2; 3; 4; 5; 6];	% creating a column vector of 6 elements
v(3)

نتیجه خروجی ناشی از اجرای رابطه بالا

ans = 3

نشان دادن تمام اجزای یک بردار در متلب : یک بردار با کولون (:) را ارجاع می دهید، مانند (:)V

v = [ 1; 2; 3; 4; 5; 6];	% creating a column vector of 6 elements
v(:)

با اجرای رابطه بالا در متلب

ans =
   ۱
   ۲
   ۳
   ۴
   ۵
   ۶

نرم افزار متلب MATLAB به شما اجازه می دهد تا طیف وسیعی از عناصر را از یک بردار را به دلخواه انتخاب کنید.

برای مثال، یک بردار سطری rv از ۹ عنصر ایجاد کنید، سپس با نوشتن (rv (3:7 عناصر ۳ تا ۷ را اشاره کنید و یک بردار جدید به نام  sub_rv ایجاد کنید.

rv = [1 2 3 4 5 6 7 8 9];
sub_rv = rv(3:7)

نرم افزار متلب نتایج روابط بالا را به صورت زیر به نمایش می گذارد

sub_rv =

  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷

عملیات برداری

در این بخش، در مورد عملیات برداری  بحث خواهد شد(با کلیک روی هر قسمت، به بخش مورد نظر دسترسی پیدا خواهید کرد)

 

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!