مقدمات پمپ‌های هیدرولیکی

مقدمات پمپ‌های هیدرولیکی

جریان هیدرولیک توسط یک محرک اولیه ایجاد می‌شود. سیال توسط پمپ مجرای خروجی به بیرون پرتاب می‌شود. برای این کار یک خلا نسبی در ورودی پمپ و نیروهای فشار اتمسفر ایجاد می‌شود و جریان از مخزن به پمپ شروع می‌شود.

 

پمپ پیستونی

کنترل‌گرهای پمپ‌های پیستونی دریچه‌هایی هستند که جریان را به پیستون‌های ضربه زننده در پاسخ به سیگنال‌های الکترونیکی یا فشار می‌فرستند. سیگنال‌های ورودی در کنترل جابجایی‌های موردنظر پمپ هیدرولیکی نقش دارند.

جبران کننده‌های فشار، جریان کامل پمپ را در فشارهای کمتر از فشار تعیین شده برای جبران‌کننده فراهم می‌کند.وقتی جریان پمپ محدود شود، با بیشینه کردن جریان، فشار تا اندازه‌های فشار تعیین شده بالا می‌رود. پس از اینکه فشار به اندازه‌های تعیین شده رسید جریان تا حد موردنیاز حفظ می‌شود.

در ادامه با در نظرگیری پمپی با فشار جبران‌گر پمپی ۱۰ گالن بر دقیقه و فشار مستقر شده جبران‌گر در ۳۰۰۰ پوند بر مربع اینچ به محاسبه‌ی توان اسب بخار مصرفی و اتلافی می‌پردازیم، ضمنا دریچه آسایش در ۳۲۰۰ پوند بر مربع اینچ و کنترل جریان در ۵ گالن بر دقیق مستقر شده‌اند و فشار بار هم ۲۰۰۰ پوند بر مربع اینچ است.

توان اسب بخار مصرفی توان اسب بخار اتلافی
۵ GPM*3000PSI/1714=8.7HP  ۵GPM * 1000 PSI/1714=2.9 HP

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
اجزاء و اصول کار هیتر(گرم کننده) های آب الکتریکی
انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ دیافراگمی

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!