طبقه بندی انواع پمپ های هیدرولیکی

طبقه بندی انواع پمپ های هیدرولیکی

طبقه بندی پمپ های مایع یا هیدرولیکی بر اساس الگوی جریان سیال از طریق پمپ ها و مایع تغذیه شده توسط پمپ ها است. پمپ های هیدرولیکی عموما به دو صورت  پمپ های پمپ های دینامیکی یا پمپ های توربو Roto-Dynamic or Turbo Pumps و پمپ های جابجایی مثبت متناوب Positive Displacement Pumps تقسیم می گردند. اطلاعات بیشتر در مورد معیارهای طبقه بندی و انواع مختلف پمپ ها را این مقاله بخوانید.

معیار طبقه بندی

اصلی ترین معیار طبقه بندی برای تمایز پمپ ها، چه برای تجزیه و تحلیل و چه به منظور تجاری، مدل جریان سیال است. همچنین طبقه بندی های مهم دیگری بر اساس محدوده قدرت و نرخ تخلیه سیال وجود دارد. جریان تغذیه شده توسط یک پمپ می تواند متناوب یا مداوم باشد. پمپ های با جریان متناوب، پمپ های جابجایی مثبت و پمپ های با جریان مداوم، پمپ های دینامیکی هستند. این دسته بندی پمپ ها در اینجا پایان نمی یابند، این دو دسته گسترده دارای انواع مختلف پمپ های دارای ویژگی های مختلف هستند.

طبقه بندی انواع پمپ های هیدرولیکیخلاصه معیار طبقه بندی:

دسته بندی های گسترده بر اساس الگوی جریان:

  1. متناوب – پمپ های جابجایی مثبت
  2. پیوسته – پمپ های روتودینامیکی یا توربو

پمپ های جابجایی مثبت

جابجایی مثبت، همانطور که نام آن نشان می دهد، چیزی مثبت جابجا می کند، یعنی مقدار ثابت مشخصی جابه جا شده است. در مورد پمپ های مایع که “چیزی” مایع است. جابجایی مثبت سیال به این معنی است که یک حجم محصور مایع از یک قسمت از دستگاه به قسمت دیگر منتقل می شود. ساخت پمپ های جابجایی مثبت به گونه ای است که قطعات متحرک همراه با قطعات ثابت داخل آن می توانند حجم محصور در حال حرکت را تشکیل دهند. آنها در یک طرف باز می شوند، مایع را می گیرند، آن را محصور می کنند و از طرف دیگر، مایع را تخلیه می کنند.

پمپ های جابجایی مثبت، با توجه به الگوی حرکت قطعات تشکیل دهنده حجم محصور  در زیر شاخه هایی زیر دسته بندی شوند:

پمپ جابجایی مثبت رفت و برگشتی

در پمپ جابجایی مثبت  رفت و برگشتی بخش حرکتی که حجم محصور را برای جابجایی سیال ایجاد می کند دارای حرکت رفت و برگشتی است. پمپ های متقاطع عمدتا از دو نوع بر اساس قسمت رفت و برگشتی هستند.

  • پمپ پیستونی
  • پمپ دیافراگمی

هر نوع از این پمپ های رفت و برگشتی با ویژگی های مختلف در دسترس است. انواع مختلف پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی، پمپ های   یک تخلیه، دو تخلیه ، دوبلکس و سه گانه هستند.

پمپ جابجائی مثبت چرخشی

پمپ های جابجایی مثبت چرخشی دارای قطعات چرخشی هستند که حفره در حال حرکت را برای حمل مایع از یک طرف و تخلیه آن در سمت عرضه فراهم می کنند. پمپ های جابجایی مثبت چرخشی عمدتا دو نوع بر اساس تعداد روتورها هستند .

  • تک روتور یا تک محور Single Rotor
  • چند روتور یا چند محور Multiple Rotor

هر یک از این دو نوع پمپ جابجایی مثبت چرخشی، پمپ هایی با ویژگی های طراحی متفاوت وجود دارد. پمپ های اسکرو و پمپ های دنده ای شایع ترین پمپ های جابجایی مثبت چرخشی هستند.

پمپ های رتو دینامیکی یا پمپ های توربو

پمپ های رتو دینامیکی و توربو در ساخت همانند توربین های هیدرولیکی مشابه هستند  فقط عملکردشان مخالف آنها است. پمپ های توربو دارای پروانه های چرخشی با تیغه و پره های نصب شده روی یک شفت هستند. جریان از طریق پمپ های توربو پیوسته است. مانند توربین توربو، پمپ ها نیز عمدتا مبتنی بر جهت جریان، از دو نوع  می باشند.

  • پمپ های سانتریفوژ Centrifugal Pumps
  • پمپ جریان محوری Axial Flow Pumps

در مقاله های جدید در پمپ های مایع یا هیدرولیکی اطلاعات مربوط به ساخت، نحوه کار و ویژگی های متفاوت به هر نوع از پمپ ها را ارائه می دهند.

پمپ های سیال

پمپ سیال یا پمپ هیدرولیکی دستگاهی است که انرژی را از قسمتهای متحرک خود به مایع در حال عبور از دستگاه منتقل می کند. انرژی انتقال یافته از  پمپ به مایع به صورت فشار و سرعت مایع ظاهر می شود.

برای کسب اطلاعات بیشترمجموعه مقالات زیر درباره پمپ های مایع یا هیدرولیکی را بخوانید.

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
اجزاء و اصول کار هیتر(گرم کننده) های آب الکتریکی
انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ دیافراگمی

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!