دسته: حرارت و سیالات

خواص روان کننده برای گیربکس
انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ دیافراگمی
طبقه بندی و انواع پمپ های مایع یا هیدرولیکی
معرفی توربین های هیدرولیکی: توربین کاپلان (The Kaplan Turbine)
معرفی توربین های هیدرولیکی: توربین فرانسیس (The Francis Turbine)
1 2
error: Content is protected !!