دسته: صنایع خودروسازی

طراحی مکانیزم مکانیکی چرخدنده مورب
عملکرد سوپرشارژرها
کلینچ
خط تولید بی ام وی