آموزش برنامه نویسی در متلب: فانکشن نویسی در متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب: جمع، تفریق و ضرب عددی بردارها

شما می توانید دو بردار را جمع یا تفریق کنید. هر دو بردار عددی باید هم نوع بوده و تعداد عناصر مشابهی داشته باشند

مثال

یک فایل اسکریپت با کد زیر در متلب ایجاد کنید

A = [7, 11, 15, 23, 9];
B = [2, 5, 13, 16, 20];
C = A + B;
D = A - B;
disp(C);
disp(D);

بعد از اجرای فایل، نتیجه زیر نمایش داده می شود

۹  ۱۶  ۲۸  ۳۹  ۲۹
۵   ۶   ۲   ۷  -۱۱

– آموزش برنامه نویسی در متلب: ضرب اسکالر(عددی) بردارها

هنگامی که تعداد یک بردار را چند برابر کنید، این ضرب اسکالر نامیده می شود. خروجی ضرب برداری یک بردار جدید از همان نوع را تولید می کند که هر عنصر اصلی آندر یک عدد ضرب شده است.

مثال 

یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد کنید

v = [ 12 34 10 8];
m = 5 * v

با اجرای رابطه بالا، نتیجه زیر به نمایش در خواهد آمد

m =
  ۶۰  ۱۷۰  ۵۰  ۴۰

توجه داشته باشید که می توانید تمام عملیات اسکالر را بر روی بردار انجام دهید. به عنوان مثال، شما می توانید بردار با کمترین مقدار را جمع، تفریق و تقسیم کنید

پست های مشابه

آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!