نشانه هایی برای خروج از کار

نشانه هایی که شما باید کارتان را ترک کنید!

در همه ی صنایع، شما افرادی را که فعال و پر از انگیزه هستند و هیچ فرصتی را از دست نمی دهند را پیدا خواهید کرد، در حالی که افرادی هم وفادار هستند و بیش از یک دهه در یک سازمان می مانند.  ایده تغییر، با وجود شرایط موجود در سازمان کنونی، آنها را می ترساند. در اینجا یک لیست کوچک برای دیدن اینکه آیا وقت ترک آنجا رسیده است یا نه، مهیا شده است.

 

وقتی رشدی را مشاهده نمی کنید

برای اکثر مردم، یادگیری و پیشرفت شغلی یک انگیزه بزرگ برای ادامه کار است. این افراد در زندگی حرفه ای خود چالش بسیاری در شغل شان و تمرکز روی آن نیاز دارند. اگر شما یکی از این افراد هستید و اگر اندیشه ثبات فکری بدون هیچ رشدی شما را می ترساند و اگر این انگیزه را دریافت نکنید، وقت آن رسیده است. ترک کنید!

هنگامی که شما احساس کم توجهی می کنید

حتی با وجود پرداخت مبلغ بالا به شما، احساس کم ارزش بودن یا بی توجهی نسبت به خودتان می کنید. مدیران فراموش می کنند که از افرادی که به طور منظم به اهداف دست می یابند قدردانی کنند و به کارکنانی که قصد خارج شدن از سازمان را دارند تمرکز می کنند. این احساس ناخوشایندی را ایجاد می کند  و اگر شما  احساس ناخوشایندی داشته باشید و کم توجهی شوید، و در نهایت، مانع عملکرد شما نیز می شود، پس قبل از آنکه خیلی دیر شده باشد، ترک کنید!

هنگامی که میزان پرداختی به شما بسیار کم است

همانطور که در سازمان رشد می کنید، به دنبال جبران بخشی از افزایش شما، به دست خودتان می آید. شما کار سختی را انجام می دهید و هنوز هم به همان نسبت به شما پرداخت نمی شود. اگر احساس می کنید که پرداختی به شما با مهارت هایتان مطابقت ندارد و شما می دانید معیارهای صنعت برای شما موقعیت بالاتری را در نظر می گیرد، وقت آن است که به دنبال فرصت های بهتر در بیرون باشید.

هنگامی که شما رئیس تان را دوست ندارید

پس از یک نظرسنجی، مشخص شد که اکثر کارکنان از سازمان خود به دلیل این که آنها رئیسشان را دوست ندارند، استعفا میدهند.درست است که مردم به شرکت ها می پیوندند، اما کارفرمایانشان را ترک می کنند. داشتن یک مدیر بد بسیار پرهزینه و مانع بهره وری است.
شما نباید تحت چنین استرسی قرار بگیرید و برای بهتر شدن وضعیت کار را ترک کنید.

هنگامی که احساس افسردگی می کنید

اگر در  رفتن به اداره مایل نیستید و هیچ نیروی رو به جلویی ندارید، بدان معنی است که زمان تغییر است. روزی که شما بدون هیچ هیجانی از طریق درهای دفتر خود می روید و همیشه احساس غم و تلخی می کنید، باید بلافاصله آن را ترک کنید.

نتیجه:

کار باید چیزی باشد که شما را به جای تنش، شاد کند. اگر شما چیزی را که دوست دارید انجام دهید، در آن مورد واقعا خوب خواهید بود و کمی تلاش شما به کمال نزدیک می کند. پاداش (پرداخت مبلغی به ازای کار اضافه ای)به همان اندازه مهم است، اما اگر شما چیزی را که دوست دارید انجام دهید، آن حجم زیادی از پرداختی به عنوان پاداش را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

اگر با هر یک از این شرایط مواجه هستید، آماده هستیم از کار فعلی را ترک کنید. کار را با نصف قلب تان انجام ندهید(کاری که با تمام وجود عاشقش نیسیتید را انجام ندهید). اگر در آنچه که انجام می دهید خوب هستید، باید به کارفرمایانی توجه کنید که می توانند شما را درک کنند و با شیوه ای درست قدردان مهارت های شما باشند و جبران کنند.

پست های مشابه

باهوش ترین افرد جواب می دهند
تولید برق از حرکت دوچرخه
باهوش ترین افرد جواب می دهند
ایجاد شغل بدون سرمایه
آموزش صحیح برای کار

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!