طراحی مکانیزم های مکانیکی

طراحی مکانیزم های مکانیکی ربات های گیرنده

ویدئوی۱ :

 

در این مکانیزم مکانیکی طراحی شده در نرم افزار، سیلندر هیدرولیکی یا پنوماتیکی از طریق مکانیزم های بال و مینی چرخ دنده  فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد.

 

ویدئوی۲ :

 

در این مکانیزم مکانیکی طراحی شده در نرم افزار، سیلندر هیدرولیکی یا پنوماتیکی از طریق مکانیزم های بال و مینی چرخ دنده  فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. گیره آبی، میله اتصال سبز و لغزنده صورتی یک مکانیزم لغزنده منحنی را ایجاد می کنند.

 

ویدئوی۳ :

 

سیلندر هیدرولیکی یا پنوماتیکی گیره را باز و بسته می کند، و اجازه گرفتن و آزاد کردن اشیای بزرگ را می دهد. فک سبز، گرداننده وارونه و لغزنده نارنجی، یک مکانیزم مکانیکی مماس را ایجاد می کنند. مفصل های دورانی بین میله های فلزی و لغزنده نارنجی وجود دارد.

 

ویدئوی۴ :

 

سیلندر زرد فک را باز و بسته می کند، اجازه گرفتن و آزاد کردن اشیای را می دهد. نوار لغزنده سبز، پیستون آبی و میله اتصال صورتی یک مکانیزم بیضی ایجاد می کنند.

فایلهای طراحی شده در نرم افزار اینونتور این ویدیو را از اینجا دانلود کنید

 

ویدئوی۵ :

 

سیلندر بنفش فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. نوار نارنجی، پیستون آبی و میله اتصال صورتی یک مکانیزم لغزنده منحنی وار را ایجاد می کنند. نوار نارنجی، نوار زرد و فک سبز مکانیزم متوازی الاضلاع را ایجاد می کند.

ویدئوی۶ :

 

سیلندر خاکستری فک را باز و بسته می کند، ا به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. نوار لغزنده صورتی (یا آبی)، الیاف نارنجی کلوسی و  اهرم سبز یک مکانیزم مکانیکی مماسی ایجاد می کنند.
برای دانلودفایل های STEP از این ویدئو اینجا کلید کنید.

 

ویدئوی۷ :

 

سیلندر قهوه ای فک را باز و بسته می کند، ا به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. لغزنده صورتی، نوار کولیس بنفش و میله زرد یک مکانیزم مکانیکی مماسی را ایجاد می کنند. یک میله لغزنده آبی (یا سبز) و دو میله زرد یک مکانیزم لغزنده انحنا وار را ایجاد می کنند.
برای دانلود فایل های STEP از این ویدئو اینجا کلید کنید.

 

ویدئوی۸ :

 

سیلندر قهوه ای فک را باز و بسته می کند، ا به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد.

 

ویدئوی۹ :

 

سیلندر خاکستری فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. پیوندهای صورتی، آبی و سبز یک مکانیزم لغزنده منحنی وار را ایجاد می کنند.

فایلهای اینونتور این ویدیو را از اینجا دانلود کنید

 

ویدئوی۱۰ :

 

سیلندر خاکستری فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا را می دهد. پیوندهای صورتی، آبی و سبز یک مکانیزم لغزنده منحنی وار را ایجاد می کنند.

فایلهای اینونتور این ویدیو را از اینجا دانلود کنید

 

ویدئوی۱۱ :

سیلندر خاکستری فک را باز و بسته می کند و به آن اجازه گرفتن و آزاد سازی اشیا در محدوده بزرگتری را می دهد. پیوندهای زرد، بنفش، آبی و سبز یک مکانیزم متوازی الاضلاع را ایجاد می کنند.

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر
مکانیزم مکانیکی حرکتی

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!