سیستم گرمایش ازکف

سیستم های توزیع هوا از کف(UFAD)

یکی از مشکلات موجود در ساختمان های اداری با فضای یکپارچه که دارای سیستم تهویه مطبوع مرکزی متداول می باشند براورده کردن محیط مطلوب تمامی افراد شاغل در آن محیط با استانداردهای کنونی می باشد، زیرا به کارگیری روش های معمولی کنونی مانند روش ترموستاتیکی برای کنترل ناحیه ای دما، کل محیط که دارای شرایط دمایی و فضای تهویه یکسانی است که ممکن است تامین کننده آسایش تمامی افراد حاضر در آن مکان نباشد، از این رو در سال های اخیر توجه خاصی به سیستم های توزیع هوا که قادر به تامین شرایط دلخواه تمامی افراد حاضر باشد، شده است. در این سیستم ها کنترل شرایط مرکزی نبوده و توسط افراد است. در این شرایط افراد قادر به تغییر و کنترل شرایط محیط اطراف خود نظیر سرعت، جهت، دما و… باشند. این سیستم ها تحت عناوین مختلفی مانند سیستم های TAC، توزیع حرارتی ناحیه ای  و تهویه هوا توسط افراد شناخته می شود.

در فایل زیر شما آشنا خواهید شد با مفاهیم :

  • دسته بندی این نوع سیستم ها
  • تاریخچه ی سیستم های UFAD
  • عملکرد سیستم های UFAD و مقایسه آن با سیستم های معمولی
  • فواید و محدودیت های سیستم های UFAD

برای دانلود فایل کلیک کنید

پسورد : WWW.MechHome.ir

پست های مشابه

انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ دیافراگمی
انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ پیستونی
پمپ جابجایی مثبت رفت و برگشتی
طبقه بندی انواع پمپ های هیدرولیکی
طبقه بندی و انواع پمپ های مایع یا هیدرولیکی

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!