آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب

برنامه نویسی در متلب: نشانه گذاری کولن

در قسمت های قبل برخی از توضیحات لازم برای شروع کدنویسی در متلب را توضیح داده شد. در سلسله پست های آموزش نرم افزار متلب، کاربرد و نحوه استفاده از کولون در پرداخته می شود.

کولون (:) یکی از مفیدترین اپراتورها در MATLAB است. برای ایجاد بردارها، آرایه های زیرمجموعه و برای تکرار مشخص شده استفاده می شود.

اگر می خواهید یک بردار سطری حاوی اعداد صحیح از ۱ تا ۱۰ ایجاد کنید،

۱:۱۰

MATLAB این دستور را اجرا می کند و یک سطر حاوی عدد صحیح را از ۱ تا ۱۰ باز می کند

ans =                                      
                                        
  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰ 

اگر  می خواهید یک مقدار غیر کوچک غیر از عدد یک افزایش دهید، برای مثال:

۱۰۰: -۵: ۵۰

نرم افزار MATLAB این کد را را اجرا می کند و نتیجه زیر را برمی گرداند

ans =
  ۱۰۰  ۹۵  ۹۰  ۸۵  ۸۰  ۷۵  ۷۰  ۶۵  ۶۰  ۵۵  ۵۰

مثال بعدی

۰:pi/8:pi

نرم افزار MATLAB این کد را را اجرا می کند و نتیجه زیر را برمی گرداند

ans =
 Columns 1 through 7
   ۰  ۰.۳۹۲۷  ۰.۷۸۵۴  ۱.۱۷۸۱  ۱.۵۷۰۸  ۱.۹۶۳۵  ۲.۳۵۶۲
 Columns 8 through 9
   ۲.۷۴۸۹  ۳.۱۴۱۶

شما می توانید از اپراتور کولون برای ایجاد یک بردار شاخص برای انتخاب سطرها، ستونها یا عناصر آرایه ها استفاده کنید.

جدول زیر کاربرد آن را برای این منظور توصیف می کند (اگر  A یک ماتریس باشد)

هدف    فرمت	
A(:,j)	 امj ستون
A(i,:)	 امi سطر 
A(:,:)	 است A معادل آرایه دو بعدی است. برای ماتریس این همان
A(j:k)	 A(k),...,A(j+1) ,A(j) درایه های 
A(:,j:k)	A(:,k),...,A(:,j+1) ,A(:,j) ستون های 
A(:,:,k)	 یک آرایه سه بعدی است k صفحه
A(i,j,k,:)	و غیره است A (i, j, k, 3) و A (i, j, k, 2) و A (i, j, k, 1) است A یک بردار در آرایه چهار بعدی بردار شامل
A(:)	A همه عناصر

مثال

یک فایل اسکریپت با کد زیر در متلب ایجاد کنید

A = [1 2 3 4; 4 5 6 7; 7 8 9 10]
A(:,2)   % second column of A
A(:,2:3)  % second and third column of A
A(2:3,2:3) % second and third rows and second and third columns

پس از اجرای کد در متلب، نتیجه زیر را نشان می دهد

A =
   ۱   ۲   ۳   ۴
   ۴   ۵   ۶   ۷
   ۷   ۸   ۹  ۱۰

ans =
   ۲
   ۵
   ۸

ans =
   ۲   ۳
   ۵   ۶
   ۸   ۹

ans =
   ۵   ۶
   ۸   ۹

 

 

 

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!